close
تبلیغات در اینترنت
حقوق
loading...

کتابخانه مجازی جهان نوین

حقوق

داوودقادرزاده بازدید : 10 جمعه 25 اسفند 1396 نظرات ()
مقاله 3، دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 100، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-60 
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
بیژن حاجی عزیزی 1؛ نگین غلامی2
1دانشیار گروه حقوق دانشگاه بولی سینای همدان
2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی‌ دانشگاه بوعلی سینا‌
چکیده
در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطة سببیت لازم‌الاثبات از جملة ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء است؛ بدین معنا که گاه به‌رغم ضرورت وجود رابطه سببیت، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد؛ زیرا قانون این رابطه را در برخی موارد، موجود و مفروض پنداشته است. در این قبیل موارد بر عهدة خوانده است که این رابطه مفروض قانونی را نفی کند. در غیر این صورت مسئول جبران خسارت زیاندیده خواهد بود. این نظر مورد مخالفت عده‌ای دیگر از حقوقدانان قرار گرفته که معتقدند رابطة سببیت برخلاف تقصیر هیچ‌گاه نمی‌تواند مفروض باشد و همواره باید توسط مدعی ورود ضرر به اثبات برسد. در مقاله حاضر نظرات مختلف در زمینه وجود فرض سببیت در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و بعضی کشورهای دیگر مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است.
کلیدواژه‌ها
مسئولیت قراردادی؛ رابطة سببیت؛ فرض سببیت؛ فرض تقصیر

اصل مقاله (271 K)

داوودقادرزاده بازدید : 11 جمعه 25 اسفند 1396 نظرات ()
ابطه سببيت و ضمان تعدي يا تفريط
 
 
نویسندگان:  عامري پرويز*
 
 * گروه حقوق خصوصي، دانشگاه شيراز
 
چکیده: 

در ميان اسباب مسووليت مدني و ضمان قهري، گاه به تعدي يا تفريط به عنوان يک سبب مستقل مسووليت اشاره مي شود. ماده 493 قانون مدني در باب اجاره و همچنين ماده 1238 قانون مدني در خصوص مسووليت قيم چنين القا مي کنند که مسووليت مستاجر، قيم و امثال آن ها در حال تعدي يا تفريط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببيت نيست. علي رغم اينکه بسياري از فقها و حقوقدانان به اين ديدگاه تمايل دارند، مقاله حاضر چنين برداشتي را از مواد قانوني منطبق با اصول حقوقي و عدالت ندانسته و معتقد است مواد مزبور را با مراعات اصول حقوقي بايد تفسير کرد. نظريات برخي فقهاي اماميه نيز احراز رابطه سببيت را لازم مي داند.
درنتيجه، مسوول دانستن اشخاصي که نسبت به مال غير مرتکب تعدي يا تفريط مي شوند جز با احراز رابطه سببيت، امکان پذير نيست و اين مورد را نبايد از استثنائات رابطه سببيت به شمار آورد.

 

دانلود

داوودقادرزاده بازدید : 12 جمعه 25 اسفند 1396 نظرات ()

چکیده: 

 

چکیده فارسي:
يکي از مهمترين مسايل درحوزه مسووليت مدني، مساله اجتماع اسباب در وقوع خسارت است زيرا بسياري از حوادث زيانباري که اتفاق مي افتد معلول چند عامل یا سبب است و تعيين سبب مسوول از ميان اين اسباب کار دشواري است و همواره اين سوال در بين فقها مطرح بوده است که درصورت اجتماع اسباب در ورود زيان کدام سبب ضامن است و مبناي تعيين مسوول از بين اسباب چيست؟ هدف اصلي اين تحقيق یافتن مبنايي جامع و کامل براي تعيين مسوول از ميان اسباب دخيل در خسارت است. در اين تحقيق ابتدا نظرات فقها و حقوقدانان در اين زمينه مورد نقد و بررسي قرار گرفته و سپس به ارايه يک نظريه جامع و کامل که بتواند در تمامي موارد و مصاديق مساله کاربرد داشته باشد پرداخته شده است. با بررسي هاي به عمل آمده مشخص مي گردد که در اين زمينه نظرات متفاوتي از جمله نظريه سبب مقدم در تاثير، نظريه سبب موخر در حدوث، نظريه مقدم در ايجاد، نظريه سبب اقوي در تاثير و نظريه برابري اسباب وجود دارد. همچنين روشن مي شود که هيچکدام از نظريات مطرح شده نمي تواند به تنهايي توجيه کننده ضمان در تمامي مصاديق اجتماع اسباب باشد بلکه با توجه به اينکه مبناي مسووليت در اتلاف و تسبيب، استناد عرفي تلف به فعل شخص است در مورد اجتماع اسباب نيز مبناي مسووليت استناد عرفي تلف است و درصورتي که عرفا تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن هستند و در موردي که تلف به کي از آن دو استناد داشته باشد فقط همان سبب مسوول خواهد بود که اين نظريه تحت عنوان «نظريه استناد عرفي تلف» معرفي مي گردد.

دانلود

داوودقادرزاده بازدید : 8 جمعه 25 اسفند 1396 نظرات ()
چکیده
یکی از موضوعات در حقوق تعهدات و مسئولیت مدنی، مسئلۀ مسئولیت تضاممی و تفکیک آن از مسئولیت تضامنی است. در حقوق ما مسئولیت تضاممی در سایۀ اشتراکاتش با مسئولیت تضامنی به فراموشی سپرده شده و کمتر از آن بحث شده است. حال آنکه این مفهوم در قوانین ما وجود دارد و در عین نزدیکی به مسئولیت تضامنی، باید از آن متمایز گردد تا آثار مطلوبش در حقوق نمایان شود، چرا که بدین وسیله مسئولین پرداخت بیشتر می‌شوند و راه جبران کامل خسارت هموارتر می‌گردد. در این مقاله سعی شده است مفهوم و آثار مسئولیت تضاممی و تفاوت‌های آن با مسئولیت تضامنی با نگاه به فقه و حقوق فرانسه بیان شود
کلیدواژه ها
مسئولیت تضاممی؛ مسئولیت تضامنی؛ خسارت؛ شخص ثالث
داوودقادرزاده بازدید : 7 جمعه 25 اسفند 1396 نظرات ()
مسئوليت مدنی تفويت فرصت در حقوق ایران
حسن شم آبادی

 

چکیده
مسئوليت مدنی تفويت فرصت (شانس) به اين دليل مواجه با ترديد است که در تقويت فرصت کسب نفع ضرر بودن آنچه تفويت شده است و در تفويت فرصت اجتناب از زیان، وجود رابطه سببيت بین خوانده و زیان حاصل مورد ترديد است؛ در حقوق غرب برای توجيه مسئوليت مدنی تفويت فرصت استدلال های متعددی ارائه شده است و در حقوق موضوعه کشورهای مذکور هم رويه ها از پذيرش گسترده تا نفی کامل متفاوت است؛در نظام حقوق ما نصی وجود ندارد و از ديدگاه نظری برای مسئول دانستن تقويت- کننده فرصت (کسب نفع یا اجتناب از ضرر) می توان به دلايل و قواعد و حتی برخی فروع فقهی استناد نمود. در حقوق موضوعه ايران مسئول دانستن نسبت به تفويت خود فرصت در صورتی که مصداق زیان مادی باشد ترديد چندانی نيست؛ مسئول بودن نسبت به زیان نهایی نيز منوط به صدق عرفی انتساب زیان است.
واژگان کلیدی
فرصت، اجتناب از ضرر، ضرر،عدم النفع، سببیت، مسئوليت مدنی، اتلاف
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
بسم الله الرحمن الرحیم کتابخانه مجازی جهان نوین درتابستان 1391درجهت گسترش هرچه بیشترفرهنگ کتاب وکتاخوانی درمیان مردم فرهیخته ایران اسلامی وپرکردن اوقات فراغت به صورت مفیدتاسیس شد.این کتابخانه درنظزدارددرجهت استفاده مفیدمردم ازتلفن همراه واستفاده مفیدمردم ازاوقات فراغتشان کتابهای مختلفی رابه خصوص درزمینه مدیریت واقتصادبه جاوا،اندرویدوای پدتبدیل وبه جامعه اسلامی ایران هدیه نماید. استفاده ازاین مجموعه رایگان است لطفا آن رابه دیگران هدیه بدهید تاشماهم درگسترش فرهنگ کتابخوانی سهیم شوید.ماراازدعای خیرخودبی بهره نفرمایید. درضمن انتقادات وپيشنهادات خودرابه مااسال كنيد.راه ارتباط باماوبلاگ وايميل مي باشد. باتشكر داوودقادرزاده
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • دانلود فیلم ایرانی
 • عطر ادکلن لیلیوم
 • دانلود کتاب علوم غریبه
 • چاپ مقاله سپیدار
 • عطر لیلیوم
 • عطر
 • کولیس دیجیتال
 • کولیس معمولی
 • موفقیت فردی
 • گیفت کارت آیتونز
 • گرمکن گاز co2
 • عکس های عاشقانه
 • Shia & Sunni
 • فیلتر پرس
 • خرید گیفت کارت پی اس ان 50 دلاری
 • فروش شارژر سامسونگ
 • صمدی آملی
 • فرز فرم الماسه
 • دستگاه طراحی ناخن
 • دستگاه طراحی ناخن
 • دستگاه طراحی ناخن
 • دستگاه طراحی ناخن
 • خرید اینترنتی
 • تک ترانه
 • بج سینه
 • قالیشویی
 • مستر کارت مجازی
 • فروشگاه سارین
 • دانلود آهنگ
 • دوربین دیجیتال
 • تور مشهد
 • تور قشم
 • ديزل ژنراتور
 • کانکس
 • طراحی سایت|بهینه سازی سایت|طراحی وب سایت
 • صرافی ایرانی
 • خرید جم کلش رویال
 • خرید جم کلش
 • کلش رویال
 • طراحی سایت
 • دانلود پروژه و پایان نامه
 • دانلود مقاله
 • دانلود مقاله
 • دانلود مقاله
 • تصفیه آب معصومی
 • عکس نوشته عاشقانه
 • خرید ساعت مچی
 • فراسیون
 • تراکتور کمباین نیوهلند
 • تشک
 • خرید اینترنتی لباس زنانه
 • تور لحظه آخری
 • تور کیش
 • دستگاه بسته بندی
 • نمايندگي شارپ
 • افزایش قد
 • کانکس
 • تور ترکیه
 • تشریفات مجالس
 • سایت تفریحی
 • تشریفات
 • طراحی سایت در اصفهان
 • تور ترکیه
 • اتوماسیون اداری
 • مشاور بازاریابی
 • مشاور تبلیغات
 • لوازم یدکی هیوندای
 • Trek Damavand Iran
 • اورانوس
 • فروش بک لینک
 • دانلود آهنگ جدید
 • دانلود آهنگ جدید
 • پرینتر سه بعدی جواهر سازی
 • پرینتر سه بعدی طلا سازی
 • پرینتر سه بعدی پراجت 1200
 • پرینتر سه بعدی
 • اسکنر سه بعدی Sense
 • دیوارپوش
 • کاغذ دیواری
 • تولید و فروش جالباسی و رخت آویز
 • تدریس خصوصی
 • خاک پوششی
 • خرید بک لینک
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • نظرسنجی
  نظرشمادرموردمحتوای سایت چیست؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 388
 • کل نظرات : 52
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 82
 • آی پی امروز : 11
 • آی پی دیروز : 65
 • بازدید امروز : 44
 • باردید دیروز : 273
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 405
 • بازدید ماه : 3,971
 • بازدید سال : 17,370
 • بازدید کلی : 149,596